Club'73 - ADO'20

Club'73

Welkom op de webpagina van supportersvereniging CLUB'73 

Club7350vrij.jpg


CLUB’73 is de
SUPPORTERSVERENIGING
van ADO’20.

Algemeen
De club bestaat uit het bestuur en 240 leden.
De jaarlijkse contributie bedraagt minimaal €10.= per jaar, meer doneren mag natuurlijk ook.
Dit kunt u doen via een overboeking; rekeningnummer: NL36 RABO 0344913074 t.n.v. CLUB'73, of contant aan het houten verkooppunt van Club’73, waar tevens tijdens de thuiswedstrijden van “het eerste”  de “Golden Goal”-loten gekocht kunnen worden, die wij verkopen tegen € 1,00 per lot. 
De eindcijfers corresponderen met de wedstrijdminuut waarin de Golden Goal (het eerst geldende doelpunt) wordt gemaakt en levert u € 35.- prijzengeld op! Elk volgend goal levert u een prijs van € 8.- op, mits de cijfers en de scorende minuut dezelfde zijn natuurlijk.
Het geld dat wij ophalen middels contributie en de Golden Goal besteden wij aan verschillende doelen,welke altijd bestemd zijn voor de spelende leden. Zo sponsoren wij sinds jaar en dag de teams die kampioen worden, doneren we regelmatig aan de toernooien, kan het F-kamp altijd een donatie tegemoet zien, en geven we de selectie een donatie voor b.v. hun trainingskamp, enz.
Er is echter wel een aantal voorwaarden aan de donaties; er moet zelf om verzocht worden vanuit de betreffende teams, en wel enige grondslag hebben. We delen dus niet zomaar uit. Dit wordt beslist door het bestuur , met name door de voorzitter en de penningmeester. Deze dragen zorg voor de verantwoording.
Eenmaal per jaar (in januari) houden wij een ledenvergadering. In deze vergadering leggen wij als bestuur deze verantwoording af tegenover een kascontrolecommissie.
Bij de Golden-Goalkar kunt u ook een aantal Club-souveniers kopen. Dit zijn o.a. de sjaals, paraplu’s en vlaggetjes van “De Superezels”.

Ook verzorgen wij het led-scorebord. Dit mooie led-bord geeft ook de mogelijkheid om uw reklame te tonen. Voor meer info en prijzen ( 0612073111 Cor)

Bestuur_CLUB73_krant.jpg
Het bestuur van CLUB'73,

IBANrekeningnummer: RABO  NL 36RABO 0344913074  t.n.v CLUB’73

De lootjes gaan vanaf seizoen 2023-2024  € 1,-- per stuk kosten, de Golden Goal brengt dan € 35,- en op de volgende doelpunten wordt € 8,-- uitbetaald.

Bestuur
Cor Smit: voorzitter
tel: 06-12073111
Jan Henneman: penningmeester
tel: 0251-236198

Martien Schrama: secretaris
Tel: 06 52162192
Louw Diemeer: lid
Tel: 0251-234576
Brian Ros, lid
Tel. 06 39892199


Jaarvergadering CLU'73 op 6 februari 2023

Aanwezig 14 leden

Opening
Voorzitter Cor Smit heet ieder welkom en vraagt 1 minuut stilte voor de mensen die ons afgelopen 3 jaar zijn ontvallen.

Notulen 2020
Geen commentaar dus deze zijn goedgekeurd

Financieel verslag
Penningmeester Jan Henneman geeft een toelichting, voor eenieder duidelijk. De kascontrole ( Kees en Serge Beentjes) heeft zijn werk weer gedaan en de papieren goedgekeurd. Serge treed af, Nieuwe reserve is Luciene Groenendaal.

Mededelingen bestuur,
-Harold en Lucienne hebben hun werkzaamheden neergelegd. Tiny Sinnige is gestopt als secretaris. Het bestuur stelt de vergadering Martien Schrama voor als nieuwe secretaris. De vergadering gaat hiermee akkoord.

-Het bestuur heeft nog wel paar wensen. Het clubhuis gaat aan de onderkant rotten. Nieuw onderkomen is wenselijk. Ook de geluidinstallatie heeft onderhoud/vervanging nodig. Het ledscord bord heeft kapotte ledjes.

-Bovendien is er binnen het bestuur discussie over de prijzen van de Golden Gaol-lootjes. De vergadering is ook verdeeld.

-Er wordt nagedacht om het clublied van Lauw Diemeer op te nemen. Een goed idee, dit wordt nader uitgewerkt!

Rondvraag:
Geen vragen.

Tot slot: altijd het hoogtepunt van onze jaarvergadering: De loterij!    
Eenieder gaat weer met een mooi plantje naar huis.

Sluiting
Cor sluit de vergadering en dankt eenieder voor hun aanwezigheid en inbreng

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!