Algemeen - ADO'20

Algemeen

Ado.png

Welkom op de webpagina van de ledenadministratie van ADO'20.

De ledenservice heeft geen spreekuur en is alleen per mail bereikbaar.

In verband met de coronacrisis kunnen aanmeldingen / overschrijvingen en afmeldingen alleen doorgegeven worden via de mail.      ledenservice@ado20.nl

Voor inschrijving / overschrijving graag het inschrijfformulier 2021/2022 gebruiken en mailen naar ledenservice@ado20.nl. Er dient ook €20,- inschrijfgeld overgemaakt te worden op rekening NL51RABO0106670425 t.n.v. ADO20 o.v.v. inschrijving en de naam van de speler. Zodra het formulier en de betaling binnen is wordt de aanmelding verwerkt.   Overschrijvingen die voor aankomend seizoen zijn dienen voor 16 juni 2021 binnen te zijn bij de KNVB. Alles wat op of na 16 juni 2021 binnen komt wordt afgewezen.                                       Bij aanmelding na 14 augustus 2021 dient naast het inschrijfgeld ook de contributie en eventueel van toepassing zijnde overige bedragen als kledingfonds en vrijwilligersvergoeding direct voldaan te worden het totaal bedrag graag overmaken op rekening NL51RABO0106670425 t.n.v. ADO20 o.v.v. je naam en inschrijving + contributie. Zodra het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en de betaling binnen is zal de inschrijving verwerkt worden.

Algemene informatie:
Aanmelden / overschrijven kan op dit moment alleen via de mail de wijze waarop is bovenstaand beschreven 

Om het inschrijfformulier 2021/2022 te downloaden klik HIER  

Voor ADO'20 Voorwaarden lidmaatschap klik HIER

Bijkomende kosten naast de contributie zijn:
  € 20,-          Inschrijfgeld.
  € 35,-          Vrijwilligers vergoeding (vanaf de JO/MO12 1 jeugdlid per gezin).  
  € 15,00        Kledingfonds ( alle jeugdleden JO/MO8 t/m JO/MO19 )
  € 50,-          Selectie bijdrage (alleen voor selectiespelers vanaf JO12)

Opzeggen lidmaatschap:
Aan het einde van ieder seizoen heeft iedere voetbalclub, zo ook ADO'20, te maken met leden die hun lidmaatschap bij de club willen opzeggen, omdat zij òf stoppen met voetbal òf naar een andere vereniging willen.
Opzeggen dient UITSLUITEND plaats te vinden door middel van een schriftelijk schrijven:
- bij voorkeur per email: ledenservice@ado20.nl
- per post:  ADO'20 t.a.v. Ledenservice
                 Postbus 125
                 1960 AC Heemskerk.

Dus NIET alleen opzeggen bij de trainer, leider, bestuurs- of commissieleden of andere functionarissen maar ook bij de ledenservice. Doe je dat niet, dan wordt de afmelding niet verwerkt en  ben je nog steeds lid en dus ook betalingsplichtig!!
Bij afmelding na 15 juni 2021en voor 15 augustus 2021 bent u verplicht € 25.- te voldoen i.v.m. reeds gemaakte kosten aan de KNVB.
Bij afmelding vanaf 15 augustus 2021 bent u verplicht het volledige bedrag te voldoen van de contributie. Gedurende het seizoen wordt geen restitutie verleend.

Coronacrisis en contributiecompensatie seizoen 2020/2021.
De reactie van het ADO'20-bestuur:
In antwoord op een paar vragen om compensatie te verkrijgen op de contributie, kan ik u namens het bestuur van ADO’20 meedelen dat wij dit verzoek niet kunnen honoreren. Ik wil u meenemen in onze grondslagen van besluitvorming.
De gevolgen van de pandemie zijn ook voor ADO’20 sterk voelbaar; in deze situatie van overmacht merken we een sterke afname van inkomsten door o.a. gemiste kantine-opbrengsten en sponsoring. Daartegenover lopen de normale vaste kosten (veldhuur gemeente, KNVB etc.) gewoon door en hebben we extra kosten moeten maken voor het uitvoeren van de corona maatregelen.
De contributie voor het seizoen 2020-2021 hebben we op het zelfde niveau gehouden als vorig seizoen, dus zonder indexering. Daarnaast hebben we gedurende de zomer maanden het park zoveel mogelijk open gehouden voor extra sportmogelijkheden en zijn we de trainingen eerder gestart.
We hebben op de ledenvergadering en via de site benadrukt dat we zeer verheugd waren omtrent de solidariteit en begrip vanuit de leden. Er is (tot uw verzoek) sporadisch een  vraag geweest om compensatie.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat we een mooi en sportief 20201-2022 mogen beleven waarbij de leden hun voetbalactiviteiten ongestoord kunnen uitvoeren bij de mooiste vereniging van Nederland. Vanuit ADO’20 gaan we ons hier vol voor inzetten.Namens het bestuur van ADO’20

Peter Koper, penningmeester

Ploegendienstkorting:
Voor leden, die in ploegendienst werkzaam zijn op de wedstrijddagen en dienovereenkomstig verhoudingsgewijs veel contributie betalen is een korting van € 70,- per speler mogelijk. De betreffende speler dient dan echter wel een verklaring van de werkgever te overleggen. (voor 15 juli 2021) (deze regeling is niet van toepassing voor selectieteams of als gebruik gemaakt wordt van de maximale contributie regeling seniorenelftal)


Maximale contributie regeling seniorenelftal (niet voor selectie teams)
Indien een team uit 16 of meer spelers bestaat (maximaal 20 spelers), dan betalen slechts 16 spelers contributie, de overige spelers niet. Alle spelers in dit team betalen wel de bijdrage van “Wat doe jij voor de Club?”. Voorwaarde is, dat de totale contributie alsmede de totale bijdrage van “Wat doe jij voor de club?”, tijdig (voor 15 augustus 2021) en in één keer voldaan wordt. Een aanvraag om van deze regeling gebruik te willen maken dient uiterlijk 15 juli 2021 bij de ledenservice bekend te zijn gemaakt (verzoek per mail insturen)

Overschrijvingen, overstappen naar een andere vereniging.
Het einde van het seizoen nadert. Dit betekent niet alleen de fase waarin de prijzen worden verdeeld. Ook de overschrijvingsperiode is aangebroken. Een periode waarin spelers kunnen wisselen van vereniging. Het komt menig ledenadministrateur bekend voor dat een aantal spelers nog op 15 juni 2021 voor de deur staat met het papieren overschrijvingsformulier. Dat is verleden tijd. De KNVB gaat digitaal! Het is niet meer nodig om een papieren overschrijvingsformulier in te vullen en naar de KNVB te sturen. Verenigingen kunnen alle overschrijvingen regelen via Sportlink Club. Dit geldt zowel voor het veldvoetbal als voor het zaalvoetbal.

Het werkt eenvoudig. 
Wil je in het nieuwe seizoen bij een andere club gaan spelen? Of heb je de afgelopen drie jaar of korter niet meer gevoetbald, maar wil je weer gaan spelen bij een andere vereniging? Dan heb je een overschrijving nodig. Hieronder de stappen die je als voetballer dient te ondernemen:
1. De voetballer meldt uiterlijk 15 juni 2021 bij de huidige club dat hij/zij naar een andere vereniging gaat. Voorwaarde is wel dat voetballer aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan, te weten het betalen van de contributie en/of eventuele openstaande boetes.
2. De voetballer meldt zich uiterlijk 15 juni 2021 aan bij de nieuwe vereniging. De nieuwe club heeft hiervoor de KNVB-relatiecode nodig van de betreffende speler. Deze relatiecode is te vinden op de digitale spelerspas in de app Wedstrijdzaken of op te vragen bij de te verlaten vereniging. Met de relatiecode kan de nieuwe club het verzoek tot overschrijven aanvragen.
3. De nieuwe vereniging verwerkt de aanmelding in Sportlink Club. Ook dit dient uiterlijk 15 juni te gebeuren.

Hoeft de oude vereniging geen akkoord meer te geven zodra een speler de club wil verlaten?
En wat als de oude vereniging om bepaalde redenen niet wil dat deze speler wordt overgeschreven, denk aan een contributie achterstand?
In de overschrijvingsperiode hoeft de oude vereniging in principe niets te doen om de overschrijving door te laten gaan. Afmelding van het lid bij de vereniging vindt automatisch plaats aan het einde van het seizoen. Als de speler niet mag vertrekken, bijvoorbeeld vanwege een contributie achterstand, dan kan de oude vereniging een financiële blokkade opleggen. De overschrijving wordt in dat geval niet doorgevoerd.

Heb je vragen? Kijk dan eerst HIER

Het is raadzaam om de leden goed te informeren over deze nieuwe werkwijze. De bijgevoegde tekst 'Digitale overschrijvingen speler & speelster' kun je op de website van de vereniging plaatsen. Kijk daarvoor HIER  

Let op: Alleen contractspelers en spelers die een internationale overschrijving aanvragen, behoren een papieren overschrijvingsformulier per post en/of mail naar de KNVB in Zeist te sturen.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen:
E-mail: ledenservice@ado20.nl
of
Postbus 125, 1960 AC  Heemskerk
 
Ledenservice ADO'20

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!