Cookie beleid ADO'20

De website van ADO'20 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitleg en Protocol

VRIJWILLIGERSBIJDRAGE ADO'20

 

Hoe zit het in elkaar?

Ook in het komende seizoen betaalt ieder spelend lid van 11 jaar en ouder bovenop de contributie de vrijwilligersbijdrage van € 35,-. De algemene ledenvergadering heeft hiertoe op 9 mei 2007 besloten. Je kunt die bijdrage terugverdienen, want het is de bedoeling om jullie aan te moedigen af en toe wat voor de club te doen. Vandaar onze slogan: Wat doe jij voor de club?

Wat de algemene ledenvergadering precies heeft besloten, kun je lezen als je naar beneden scrollt. Daar zie je het zgn. protocol, waarin alles precies staat. Als je wat wilt doen, kun je je straks via deze site aanmelden. Aan het einde van het seizoen krijg je dan € 35 terug. Dat is natuurlijk prettig, maar eigenlijk is het natuurlijk vooral erg leuk om iets voor de club te doen!

Tussen 31 mei en 15 augustus is de pagina om je aan te melden tijdelijk afgesloten. Dit om het bestand van vorig seizoen te schonen. Aanmelden voor een vrijwilligerstaak dient echter jaarlijks te gebeuren. Dit om een zo actueel mogelijk overzicht te verkrijgen. Naar verwachting zal de aanmeld pagina op 15 augustus weer operationeel zijn. U kunt wel op het takenoverzicht komen. Daartoe dient u zich wel in te loggen. Nu al aanmelden via mail of andere kanalen heeft helaas nog geen zin en wordt ook niet in behandeling genomen. 

Indien u vragen heeft dan gaarne via de mail naar [email protected].

 

Marcel Portz

Projectcoördinator “Wat doe jij voor de club”.

 

Vrijwilligersprotocol

1. Inleiding 

Op de buitengewone algemene ledenvergadering van ADO’20 van 9 mei 2007 is het besluit genomen om, vanaf seizoen 2007–2008, een vrijwilligersbijdrage in te voeren voor alle ingeschreven spelende leden bij ADO’20 vanaf 10 jaar. Deze bijdrage is een verplichting en geen vrijwillige bijdrage.

2. Reden

Het stimuleren van de leden om vrijwillige taken te verrichten ten behoeve van ADO’20. ADO’20 kent vele taken en activiteiten die door vrijwilligers worden uitgevoerd. Omdat het vrijwilligersbestand en de belangstelling voor veel vrijwilligerstaken afneemt, maar daar tegenover de hoeveelheid taken/activiteiten toeneemt, komt het uitvoeren van die taken en activiteiten steeds meer op dezelfde personen neer. Door het invoeren van de vrijwilligersbijdrage wordt verwacht dat er een positieve prikkel uitgaat naar de leden om toe te treden tot het vrijwilligerskorps van ADO’20.

Het verrichten van deze taken is essentieel voor het functioneren van de vereniging ADO’20.

3. Hoogte van de vrijwilligersbijdrage

De vrijwilligersbijdrage is vastgesteld op € 35,-. per seizoen.

4. Restitutie

De vrijwilligersbijdrage kan worden terugverdiend door het volbrengen van één van de in de bijlage van dit protocol genoemde taken/activiteiten.

Uitvoering van de taken/activiteiten kan alleen geschieden door het spelend lid zelf of door zijn of haar ouder/verzorger ingeval het een jeugdlid tot de leeftijd van 18 jaar betreft.

Het bestuur is bevoegd om aan de hand van de bevindingen deze lijst met taken/activiteiten en de daaraan gekoppelde frequentie, duur en/of het aantal te verrichten diensten per seizoen te wijzigen.

Geen restitutie van de vrijwilligersbijdrage vindt plaats indien de taak niet (volledig) is uitgevoerd. In bijzondere gevallen is het bestuur bevoegd dispensatie te verlenen.

De terugbetaling zal plaatsvinden na afloop van het seizoen (mei/juni).

5. Opgave vrijwilligerswerk

In het algemeen geldt dat leden vóór 15 oktober van het lopende seizoen zich moeten opgeven voor het vrijwilligerswerk. De opgave dient te geschieden door het aanmelden op de ADO’20 web-site.

6. Vrijstelling

Leden die als niet-spelend lid geregistreerd staan en ook geen voetballend lid in zijn/haar huishouden (zelfde adres) hebben, zullen deze bijdrage niet hoeven te betalen.

Voor jeugdleden van 11 t/m 17 jaar, behorende tot één gezin en wonende op één adres behoeft slechts 1x per seizoen de vrijwilligersbijdrage betaald te worden. Voor alle overige leden van 18 jaar en ouder en óók behorende tot hetzelfde gezin dient ook per lid de vrijwilligersbijdrage betaald te worden.

7. Uitbetaling vrijwilligers

De vrijwilligersbijdrage wordt op een aparte rekening van ADO’20 gestort, nader aangeduid als het vrijwilligersfonds. Vanaf deze rekening worden de betalingen gerestitueerd aan de aangemelde vrijwilligers.

8. Rekening en verantwoording

Op de algemene ledenvergadering van ADO’20, waar het jaarverslag wordt gepresenteerd, zal de penningmeester verslag doen van de baten en lasten van het vrijwilligersfonds. Het vrijwilligersfonds maakt deel uit van de begroting van ADO’20

De ontvangen gelden, die niet worden gerestitueerd, worden bij voorkeur besteed aan taken waarvoor geen vrijwilligers gevonden konden worden en die op andere wijze (betaald) moeten worden uitgevoerd.

9. Onvoorzien

De statuten en het huishoudelijk reglement van ADO’20 zijn van toepassing en daar waar dit protocol niet in voorziet beslist het bestuur van ADO’20

 

Aldus vastgesteld op de buitengewone algemene ledenvergadering van ADO’20 op 9 mei 2007

 

 

Handleiding inschrijven als vrijwilliger voor de actie “Wat doe jij voor de Club?”

Het inschrijven voor de actie “Wat doe jij voor de club?” om zodoende de betaalde vrijwilligersbijdrage van € 35,- terug te verdienen kan alleen via het officiele inschrijfformulier dat te vinden is op de ADO’20 website.

  1. Ga op de menubalk naar “Club”
  2. Vervolgens naar “Wat doe jij voor de club?”
  3. Vervolgens naar “Formulier”
  4. Kies uit het menu de taak die u wilt uitvoeren.
  5. Vul vervolgens alle gevraagde gegevens in. De gegevens met een * zijn verplicht.
  6. Vul de naam in van het spelend lid, ook als u als ouder/voogd de taak gaat uitvoeren.
  7. Als alles is ingevuld drukt u op de knop “verzenden”.
  8. U bent nu ingeschreven als vrijwilliger en indien u aan alle voorwaarden voor de uitvoering van de taak voldoet zal eind mei uw bijdrage terug gestort worden op het aangegeven rekening nummer .
  9. Ter bevestiging van uw inschrijving zal naar het ingevulde e-mail adres een mail gestuurd worden.
  10. Binnenkort zal door de coördinator van uw taak contact met u worden opgenomen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

Marcel Portz
Coördinator “Wat doe jij voor de club?”
[email protected]

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!