Cookie beleid ADO'20

De website van ADO'20 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Taken overzicht

Accommodatie
Lid Accommodatie commissie Algemeen onderhoud aan ons complex: timmerwerk, schilderwerk, elektrische werkzaamheden, constructiewerk, bestratingwerkzaamheden en alle verder voorkomende klusjes.1 x per week 3 uur, gehele jaar door. Kan in overleg gedeeld worden door meer mensen.
Schoonmaken van de kleedkamers maandag Op ons complex hebben we 18 kleedkamers en een aantal ruimtes voor trainers, verzorgers en scheidsrechters die wekelijks worden schoongemaakt. Voor deze werkzaamheden zijn voldoende schoonmaakapparatuur zoals hogedruk- reiniger, waterzuiger en schoonmaakmiddelen aanwezig. Met een ploeg van ca. 8 personen worden elke maandagochtend van ca. 8.30–11.30, gedurende het voetbalseizoen, de kleedkamers van vuil tot “spic en span” schoongemaakt. 
Schoonmaken van de kleedkamers zaterdag morgen Op ons complex hebben we 18 kleedkamers en een aantal ruimtes voor scheidsrechters die voorafgaande de wedstrijddag veegschoon en aangetrokken opgeleverd dienen te worden. Voor deze werkzaamheden zijn schoonmaakmiddelen aanwezig. Min. 6x per seizoen. Werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 en 09.00 uur. 
Schoonmaken van de kleedkamers zaterdag middag Op ons complex hebben we 18 kleedkamers en een aantal ruimtes voor scheidsrechters die op het einde van de wedstrijddag veegschoon en aangetrokken opgeleverd dienen te worden. Voor deze werkzaamheden zijn schoonmaakmiddelen aanwezig. Min. 6x per seizoen. Werkzaamheden vinden plaats tussen 16.00 en 18.00 uur.
Schoonmaken wedstrijdsecretariaat Schoonmaken van het wedstrijdsecretariaat. O.a. vloer, ramen, kitchenette en toilet. Bij toerbeurt, min. 4 x per seizoen
Schoonmaken kantine Het wekelijks op maandag of dinsdag, in ploegverband, schoonmaken van de kantine.
Schoonmaken businessruimte Het wekelijks schoonmaken van de business, bestuurs- en instructieruimte, toiletten.
Schoonmaken tribune Voor elke thuiswedstrijd, gewoonlijk eens in de veertien dagen, worden de zitbanken van de hoofdtribune en de dug-outs schoon gemaakt, Schoonmaakspullen zijn aanwezig. Voor een ploeg van 2 man neemt één volledige schoonmaaksessie ongeveer 2-3 uur in beslag.
Schoonmaken van de reclameborden Rondom ons hoofdveld (A-veld) en B-veld zijn een groot aantal reclameborden geplaatst. Reclameborden die dankzij de adverteerders ADO de nodige inkomsten opleveren. Minimaal tweemaal per jaar worden deze borden schoongemaakt. De eerste maal voor aanvang van het seizoen en daarna halverwege het seizoen. Een hogedrukreiniger en andere schoonmaakspullen zijn aanwezig. Voor een ploeg van 2 man neemt één volledige schoonmaaksessie ongeveer 30 uur in beslag.
Schilderwerkzaamheden Kozijnen, deuren en staalconstructies hebben hun periodieke schildersonderhoud nodig om in goede conditie te blijven. Het is dan ook van belang dat het binnen- en buitenwerk regelmatig wordt onderhouden. In overleg zal een onderhoudsplan worden afgesproken. In voorkomende gevallen zal ook het vervangen van kapotte ruiten tot de werkzaamheden behoren. 
Timmerwerkzaamheden Het vervangen/repareren van deuren, kozijnen, boeidelen, sloten, deurdrangers etc. behoren tot die onderhoudswerkzaamheden die op regelmatige basis nodig zijn om onze accommodatie up-to-date te houden. Daarnaast zullen in het kader van de renovatie nieuw- verbouwwerkzaamheden worden uitgevoerd. In overleg zal een onderhoudsplan worden afgesproken. Ten aanzien van nieuw-verbouw werkzaamheden zal in overleg worden nagegaan of dit in eigen beheer kan worden gedaan of zal moeten worden uitbesteed.
Loodgieterswerkzaamheden Regelmatig zijn er reparaties nodig aan douches, sanitair en leidingwerk. Daarnaast zullen in het kader van de renovatie nieuw- verbouwwerkzaamheden worden uitgevoerd. In overleg zal een onderhoudsplan worden afgesproken. Ten aanzien van nieuw-verbouwwerkzaamheden zal in overleg worden nagegaan of dit in eigen beheer kan worden gedaan of zal moeten worden uitbesteed. 
Zwerfvuil opruimen Het ontdoen van ons complex van zwerfvuil. Een ideaal klusje voor onze jongere leden. De vereniging stelt hiervoor geschikte materialen ter beschikking. 6x per seizoen.
Electriciteits werkzaamheden Het verhelpen van kleine storingen en het adviseren van mogelijke energiebesparingen. In overleg zal een onderhoudsplan worden afgesproken. Ten aanzien van nieuw-verbouwwerkzaamheden zal in overleg worden nagegaan of dit in eigen beheer kan worden gedaan of zal moeten worden uitbesteed.
Magazijnbeheerder Voor het totale onderhoud van onze accommodatie hebben we de beschikking over een eigen werkplaats en opslagruimte. Om onze gereedschappen, apparatuur en voorraad overzichtelijk en op peil te houden is het noodzakelijk hier een goed beheer over te hebben. De magazijnbeheerder organiseert de uitgifte van materialen en het op peil houden van de benodigde materialen binnen het daarvoor beschikbare budget, in overleg met de voorzitter van de accommodatiecommissie.
Bestratingswerkzaamheden Onderhoud aan de bestrating op ons complex. Deze werkzaamheden zullen in overleg, op afroep, plaatsvinden.
Legen afvalbakken en vrijmaken velden van zwerfvuil Na elk voetbalweekend worden de afvalbakken en het achtergelaten “zwerfvuil” op en rond de velden opgeruimd. Na thuiswedstrijden van het eerste elftal neemt dat voor een ploeg van 4 man ongeveer 2-3 uur in beslag. Op de andere weken neemt dat voor een ploeg van 2 man ongeveer 2-3 uur in beslag. 
Uitzetten van veldbelijning Ruim voor de aanvang van de competitie, zodra de velden worden vrijgegeven door de afdeling groenvoorziening van de gemeente, worden de lijnen van het speelveld uitgezet. Dit secure werk wordt uitgevoerd door en groep 4 personen en neemt ongeveer 3-4 uur per veld in beslag.
Allerlei veldwerkzaamheden houden zijn allerlei noodzakelijke werkzaamheden nodig zoals: ? het nakijken en eventueel herstellen of vernieuwen van de doelnetten; ? het opzetten van doelen; ? het opbergen van achtergelaten hoekvlaggen; ? etc. etc.
Controlewerkzaamheden en documentenbeheer Als vereniging zijn wij gehouden aan verschillende verordeningen waaronder de bouwverordening. Dit houdt o.a. in dat er periodieke controle moet zijn op de reinheid en goede werking van een aantal zaken evenals registratie van deze controles. Een aantal van deze zaken hebben we in procedures vastgelegd. De controle op de naleving van deze procedures en het daarbij behorende documentatiebeheer van o.a.: Noodverlichting, ongediertebestrijding, afvalstoffen en brandblusmiddelen is niet aan een bepaalde dag gebonden en kan in overleg worden worden vastgesteld. Daarnaast zullen eenmaal per jaar de meterstanden van gas, elektriciteit en water moeten worden opgenomen. 
Doorspoelen c.q. ontstoppen van afvoeren Als regel worden tweemaal per jaar alle waterafvoeren doorgespoeld c.q. ontstopt.Een hogedrukspuit en een z.g. “rioolrat” zijn aanwezig Deze werkzaamheden worden in overleg vastgesteld en nemen voor een ploeg van 2 man per seizoen ongeveer 20 uur in beslag. 
Snoeien van struikgewas Hoewel de afdeling groenvoorziening van de gemeente het merendeel van het snoeiwerk voor haar rekening neemt is ADO verantwoordelijk voor het snoeiwerk van de bossage achter het doel van het A-veld. Voor een ploeg van 4 man nemen deze werkzaamheden jaarlijks ongeveer 8 dagdelen in beslag. Snoeigereedschap is aanwezig.
Ramenwasser bovenbouw Het wassen van de ramen aan de buitenzijde van de 1e etage van onze nieuwbouwruimtes. 3x per jaar.
Algemeen  
Parkwachter Het op iedere werkdag lopen van een sluit- en controleronde, ’s avond na 22.00 uur.
Lid vrijwilliger commissie Het beheren van de administratie in kader van het vrijwilligersfonds.
Notulist Het notuleren van de besluiten van de diverse commissie vergaderingen, het i.s.m. de betreffende voorzitter van de commissie opstellen van de agenda, het versturen van de verslagen naar de deelnemers.
EHBO'er Het op wedstrijddagen en op toernooien verzorgen van een EHBO post. 6 dagdelen op zaterdag en tijdens de jeugdtoernooien (3 a 4x), verpleegkundige, gediplomeerd EHBO’er of BHV’er is een pré.
Stadion omroeper Het tijdens de thuiswedstrijden van ADO'20-1 functioneren als stadion omroeper (1x per 2 weken). U wordt ingewerkt door de huidige stadion omroeper. U dient een duidelijke stem te hebben. Zowel mannen als vrouwen kunnen hier op inschrijven.
Bestuurslid Club '73 Deel uitmaken van het bestuur van de supportersvereniging Club'73.
Defibrillator Voor het gebruik van een dergelijk apparaat is het noodzakelijk dat er op “De Vlotter” mensen zijn, die met een dergelijk apparaat om kunnen gaan.
Jeugdpenningmeester Het in samenwerking met de hoofdpenningmeester beheren van de jeugdfinanciën.
Beheer
Beheerder boetes Conform de strafmaat van de KNVB en in overeenstemming met de beleidsregels uit het jeugdbeleidsplan innen van de opgelegde boetes, het bijhouden van de boete administratie en afdragen van de boetes aan de penningmeester.
Beheerder teampagina ADO'20 website Het invullen van de teampagina met nieuws, standen, wedstrijdverslagen etc… betreffende het eigen elftal.
Gastvrouw/heer business ruimte Tijdens activiteiten in de businessruimte de aanwezige gasten voorzien van de benodigde eet- en drinkwaren.
Beheerder business ruimte Het coördineren van het gebruik van business en bestuursruimte.
Beheerder archief ADO'20 Het actief beheren van het verenigingsarchief van ADO'20. Het verzamelen en archiveren van alle in schrift, geluid en beeldvorm vastgelegde documentatie betreffende de vereniging ADO'20. Hiervoor is een aparte archiefruimte ter beschikking.
Dames
Leider dames-1 .a. vertegenwoordigen van het elftal, verzorgen van het wedstrijdformulier, vervoerschema/wasschema opstellen, kledingverzorging, aanstellen van grensrechters (indien deze taak nog vacant is).
Leider meisjes teams O.a. vertegenwoordigen van het elftal, verzorgen van het wedstrijdformulier, aanstellen van grensrechters, vervoerschema/wasschema opstellen, kledingverzorging, toezicht kleedkamers.
Trainer dames teams Het onderrichten van voetbaltechnische en tactische handelingen aan damesspeelsters met niveau verbetering als doel.
Trainer meisjes teams Het onderrichten van voetbaltechnische en tactische handelingen aan meisjesspeelsters met niveau verbetering als doel.
Materiaal beheerder Voor onze afdeling hebben we de beschikking over een eigen materialen hok. Om al ons materiaal en voorraad overzichtelijk en op peil te houden is het noodzakelijk hier een goed beheer over te hebben. De materiaal beheerder organiseert de uitgifte van nieuwe materiaal t.b.v. trainingen en wedstrijden en het op peil houden van de benodigde materialen binnen het daarvoor beschikbare budget, in overleg met de penningmeester van onze afdeling.
Beheerder elftalkleding Het wassen van alle teamkleding van een elftal, verzorgen dat teamkleding compleet blijft, uitvoeren van kleine reparaties etc… Iedere beheerder was de trainingshesjes 1x per jaar. Gehele seizoen.
Beheerder teampagina dames of meisjes team Het invullen van de teampagina met nieuws, standen, wedstrijdverslagen etc… betreffende het eigen elftal.
Coordinator vrijwilligerstaken dames- en meisjesafdeling Het coördineren van de activiteiten in kader van het vrijwilligersfonds voor de dames- en meisjesafdeling.
PR-Functionaris dames- en meisjesafdeling Het coördineren van alle PR activiteiten van de dames en meisjes.
Sponsor werver dames- en meisjesafdeling Het actief werven van sponsoren voor ADO’20 dames- en meisjesafdeling
Lid activiteitencommissie Het organiseren van activiteiten voor de dames- en meisjesafdeling ter bevordering van de onderlinge sfeer en saamhorigheid. Voorbeelden zijn het organiseren van een dames- en meisjeskamp als seizoensafsluiting, het jaarlijks thuistoernooi van de meiden (in samenwerking met Toco), coördineren van de toernooi agenda, kerst en sinterklaas avonden
Keepertrainer dames- meisjes afdeling Het onderrichten van voetbaltechnische en tactische handelingen aan keepsters met niveau verbetering als doel
Assistentie wedstrijdsecretariaat Het assisteren van het wedstrijdsecretariaat op zondag door de damesafdeling volgens het zondagprotocol van de seniorenafdeling.
Kantine
Medewerker keuken Het bereiden en verstrekken van etenswaren aan bezoekers van de kantine. Aanstelling is in overleg met de kantinebeheerder ADO’20. 
Medewerker bar Het bereiden en verstrekken van drinkwaren aan bezoekers van de kantine. Aanstelling is in overleg met de kantinebeheerder ADO’20. 
Limonade verstrekking Het bereiden en verstrekken van limonadekannen aan de spelende elftallen.
Beheerder standenborden Het wekelijks bijhouden van de standenborden a.d.h.v. de KNVB gegevens.
Kleedkamer toezicht  
Coördinator toezicht kleedkamers Het indelen van de toezichthouders, verstrekken van de benodigde middelen aan de toezichthouders, contactpersoon met accommodatie commissie t.a.v. schades en vernielingen.
Toezichthouder kleedkamers zaterdag Toezicht houden op ordelijk gebruiken van onze accommodaties, controleren of elftallen de kleedkamers schoon en schadevrij opleveren. Min. 6 dagdelen per seizoen, ’s ochtend of ‘s middags.
Toezichthouder kleedkamers zondag Toezicht houden op ordelijk gebruiken van onze accommodaties, controleren of elftallen de kleedkamers schoon en schadevrij opleveren. Min. 6 dagdelen per seizoen, ’s ochtend of ‘s middags.
Toezichthouder kleedkamers trainingsavond Toezicht houden op ordelijk gebruiken van onze accommodaties, controleren of elftallen de kleedkamers schoon en schadevrij opleveren. Min. 6 avonden per seizoen. Indeling/prioriteit in overleg met jeugdbestuur.
Opleidingen
Jeugdscout Het zoeken naar en inventariseren van ADO’20 talenten volgens het jeugdopleidingsplan. Maakt deel uit van een grotere groep scouts onder leiding van de coördinator interne scouting. 
Lid Jeugd TC Lid van de jeugd- Technische Commissie.
Projecten
Coordinator Grote Club Actie Het coördineren van de informatie en afhandeling van de Grote Club Actie activiteiten zoals het aanvragen en distribueren van documenten naar afdelingen, innen van gelden en afdracht naar de penningmeester.
Coordinator Schoolvoetbal Het coördineren van de informatie en vertegenwoordiger van ADO’20 bij de organisatie Schoolvoetbal van de gemeente Heemskerk.
Ordedienst / Steward Het handhaven van de orde op ode accommodatie tijdens risicowedstrijden.
Coördinator kledingfonds Het coördineren van de inname en uitgifte van de team kleding in het kader van het ADO'20 Kledingfonds.
Public Relations
Sponsorwerver Het actief werven van sponsors voor ADO’20.
Acquisiteur advertentie Het actief werven van adverteerders. ADO’20 heeft een bepaalde publiciteitswaarde. Deze publiciteitswaarde kan voor ondernemers dermate interessant zijn dat zij willen adverteren op één of meerdere media van ADO’20. Dat kan zijn op het plasmascherm in de kantine, op de ADO-website of in het jaarlijkse magazine.
Beheerder Plasmascherm Het periodiek (minimaal wekelijks) toevoegen of verversen van gegevens die via het scherm worden doorgegeven. Via het plasmascherm kan allerlei informatie onder de aandacht worden gebracht van de aanwezigen in de kantine. Dat kan variëren van wedstrijdaankondigingen tot kleedkamerindelingen. Van evenementen tot huishoudelijke mededelingen. Er kunnen ook foto’s worden geladen. E.e.a. is in een eenvoudig menu beschreven. Dit laden kan in principe thuis geschieden, maar eventueel via een laptop op het sportcomplex zelf. 
Flyers rondbrengen 3x per seizoen tbv publiciteit geven aan speciale wedstrijden van ADO-1 flyers ronddelen in de diverse winkelcentrums in o.a Heemskerk, Beverwijk en Castricum. gehele seizoen.
Organisatie kledingbeurs Het organiseren van kledingbeurzen.
Scheidsrechter zaken
Clubscheidsrechter zaterdag Het fluiten van jeugdwedstrijden op zaterdag.Het accent zal liggen op het fluiten van de oudere jeugd. De wedstrijden van de Onder-9 en Onder-11 worden doorgaans door eigen jeugdleden gefloten.  Gehele seizoen.
Jeugdscheidsrechter Het fluiten van Onder-9 of Onder-11. N.a.v. leeftijd, kennis en ervaring is het leiden van Onder-13 en Onder-15 wedstrijden ook mogelijk. Gehele seizoen.
Clubscheidsrechter zondag Het fluiten van wedstrijden op zondag. Gehele seizoen.
Scheidrechter begeleider zondag Het ontvangen en begeleiden van het arbitrale trio, het verzorgen van de benodigde voorzieningen vóór, tijdens en na de wedstrijd, het zorgen voor de veiligheid van het trio.
Scheidsrechter coördinator Jeugd
Het coördineren van de scheidsrechters indeling voor de jeugdwedstrijden op zaterdag. Het coördineren van de opleiding van jeugdscheidsrechters. 
Scheidsrechter coördinator Senioren
Het coördineren van de scheidsrechters indeling tbv de wedstrijden op zondag. 
Het coördineren van de opleiding voor senioren scheidsrechters.
Toegang  
Poortdienst / kaartcontrole Het houden van toegangskaartencontrole tijdens de thuiswedstrijden van ADO-1. Gehele seizoen.
Toernooi Commissie  
Lid toernooicommissie Het opstellen van toernooi programma’s en op toernooidagen zorgdragen voor het wedstrijdschema en toernooisecretariaat.
Contactpersoon toernooien Het verwerven van deelnemende verenigingen voor de thuistoernooien en het coördineren van de aanvagen t.b.v. uitnodigingen voor uit-toernooien.
Lid toernooicommissie gastvrouw Het ontvangen van de begeleiding van gastverenigingen en voorzien van de deelnemende teams van drinken en versnaperingen.
Organisatie F-kamp Het deelnemen aan de organisatie t.b.v. het F-kamp. Het betreft het deelnemen aan de voorbereidende activiteiten en begeleiding tijdens het F-kamp.
Wedstrijd organisatie
Lid wedstrijdsecretariaat zaterdag Gezamenlijk met een ervaren collega het in het wedstrijdsecretariaat ontvangen van leiders en scheidsrechters, een kopje koffie aanbieden, de wedstrijdformulieren controleren, de kleedkamersleutels uitgeven, hoekvlaggen klaarzetten, vlaggen ophangen, enz. Complete taakomschrijving is aanwezig.
Lid wedstrijdsecretariaat zondag Gezamenlijk met een ervaren collega het in het wedstrijdsecretariaat ontvangen van leiders en scheidsrechters, een kopje koffie aanbieden, de wedstrijdformulieren controleren, de kleedkamersleutels uitgeven, hoekvlaggen klaarzetten, vlaggen ophangen, enz. Complete taakomschrijving is aanwezig.
Leider Senioren O.a. vertegenwoordigen van het elftal, verzorgen van het wedstrijdformulier, aanstellen grensrechter, vervoerschema/wasschema opstellen, kledingverzorging, sfeer verbeterende activiteiten organiseren. Persoon is geen spelend lid van zijn/haar elftal. (met leider wordt dus niet de aanvoerder bedoeld).
Trainer jeugd
O18/O19-junioren
Het onderrichten van voetbaltechnische en tactische handelingen aan jeugdspelers met niveau verbetering als doel. (uitvoerige taakomschrijving is aanwezig).
Trainer jeugd
O16/O17-junioren
Het onderrichten van voetbaltechnische en tactische handelingen aan jeugdspelers met niveau verbetering als doel. (uitvoerige taakomschrijving is aanwezig).
Trainer jeugd
O14/O15-junioren
Het onderrichten van voetbaltechnische en tactische handelingen aan jeugdspelers met niveau verbetering als doel. (uitvoerige taakomschrijving is aanwezig).
Trainer jeugd
O12/O13-pupillen
Het onderrichten van voetbaltechnische en tactische handelingen aan jeugdspelers met niveau verbetering als doel. (uitvoerige taakomschrijving is aanwezig).
Trainer jeugd
O10/O11-pupillen
Het onderrichten van voetbaltechnische en tactische handelingen aan jeugdspelers met niveau verbetering als doel. (uitvoerige taakomschrijving is aanwezig).
Trainer jeugd
O8/O9-pupillen
Het onderrichten van voetbaltechnische en tactische handelingen aan jeugdspelers met niveau verbetering als doel. (uitvoerige taakomschrijving is aanwezig).
Trainer Kabouters Het spelenderwijs bijbrengen van de eerste beginselen van het voetbal aan de allerjongste jeugd van ADO'20. Vindt iedere zaterdagochtend tussen 9.45 en 10.45 uur plaats op het (kabouter)Hoofdveld op de Vlotter. Ook geschikt voor O15, O17 en O19-spelers.
Trainer jeugdkeepers Het trainen van de jeugdkeepers.
Afdeling coördinator jeugd (Hoofdleider) A.d.h.v. het jeugdbeleidsplan managen van zijn of haar afdeling, o.a. contactpersoon voor leiders en trainers, verzorgd i.s.m. de leiders de team indeling, uitvoerige taakomschrijving is aanwezig.  Is tevens lid van de jeugdcommissie (vergaderd ± 7x per seizoen).
Wassen elftalkleding Het wassen van alle teamkleding, verzorgen dat teamkleding compleet blijft, uitvoeren van kleine reparaties, etc..Gehele seizoen
Lid seniorencommissie Zorgdragen dat het verenigingsbeleid binnen de senioren afdeling uitgevoerd wordt. O.a. het verzorgen van elftalsamenstelling, wedstrijd indelingen en sfeer verbeterende activiteiten organiseren. Vergaderd ± 7x per seizoen.
Grensrechter Het uitoefenen van de functie van assistent scheidsrechter (grensrechter) bij de wedstrijden. Dient het gehele seizoen door 1 persoon uitgevoerd te worden. (vaste grensrechter) dus niet bij toerbeurt. 
Leider jeugd
O18/O19-junioren
O.a. vertegenwoordigen van het elftal, verzorgen van het wedstrijdformulier, i.s.m. trainer maken van de opstelling, aanstellen grensrechter, vervoerschema/wasschema opstellen, kledingverzorging, sfeer verbeterende activiteiten organiseren, etc.
Leider jeugd
O16/O17-junioren
O.a. vertegenwoordigen van het elftal, verzorgen van het wedstrijdformulier, i.s.m. trainer maken van de opstelling, aanstellen grensrechter, vervoerschema/wasschema opstellen, kledingverzorging, sfeer verbeterende activiteiten organiseren, etc.
Leider jeugd
O14/O15-junioren
O.a. vertegenwoordigen van het elftal, verzorgen van het wedstrijdformulier, i.s.m. trainer maken van de opstelling, aanstellen grensrechter, vervoerschema/wasschema opstellen, kledingverzorging, sfeer verbeterende activiteiten organiseren, etc.
Leider jeugd
O12/O13-pupillen
O.a. vertegenwoordigen van het elftal, verzorgen van het wedstrijdformulier, i.s.m. trainer maken van de opstelling, aanstellen grensrechter, vervoerschema/wasschema opstellen, kledingverzorging, sfeer verbeterende activiteiten organiseren, etc.
Leider jeugd
O10/O11-pupillen
O.a. vertegenwoordigen van het elftal, verzorgen van het wedstrijdformulier, i.s.m. trainer maken van de opstelling, aanstellen grensrechter, vervoerschema/wasschema opstellen, kledingverzorging, sfeer verbeterende activiteiten organiseren, etc.
Leider jeugd
O8/O9-pupillen
O.a. vertegenwoordigen van het elftal, verzorgen van het wedstrijdformulier, i.s.m. trainer maken van de opstelling, aanstellen grensrechter, vervoerschema/wasschema opstellen, kledingverzorging, sfeer verbeterende activiteiten organiseren, etc.
Assistentie wedstrijdsecretariaat zaterdag assisteren van het wedstrijdsecretariaat op zaterdag door jeugdleden. De klussen zijn: 1. ’s morgens vroeg (8:00 uur): - assistentie bij het openen van de kleedkamers + controle daarvan. - assistentie bij het klaarzetten van hoekvlaggen. - het aanmaken/klaarzetten van de limonade voor de ochtend. 2. ’s middags na afloop van je thuiswedstrijden: - het opruimen van gebruikte limonadekannen. - assistentie bij het controleren en het zonodig schoonmaken van de gebruikte kleedkamers, waarna zij worden afgesloten. - het zonodig binnenhalen van achtergebleven hoekvlaggen.
Ballenjongen/meisje ADO-1 Gedurende de thuiswedstrijden van ADO-1 als ballenjongen/meisje actief te zijn.  - Minimaal 3x per seizoen deze taak uitvoeren. - Ballenjongens/meisjes krijgen instructie en worden gedurende de wedstrijd begeleid door een coordinator. - Ballenjongens/meisjes worden door ADO'20 voorzien van een hesje of jack.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!