Club'73 - ADO'20

Club'73

Welkom op de webpagina van supportersvereniging CLUB'73 


CLUB’73 is de
SUPPORTERSVERENIGING
van ADO’20.

Algemeen
De club bestaat uit het bestuur en 240 leden.
De jaarlijkse contributie bedraagt minimaal €10.= per jaar, meer doneren mag natuurlijk ook.
Dit kunt u doen via een overboeking; rekeningnummer: NL 98 ABNA 0841624437  t.n.v. CLUB'73, of contant aan het houten verkooppunt van Club’73, waar tevens tijdens de thuiswedstrijden van “het eerste”  de “Golden Goal”-loten gekocht kunnen worden, die wij verkopen tegen € 0.50 per lot. 
De eindcijfers corresponderen met de wedstrijdminuut waarin de Golden Goal (het eerst geldende doelpunt) wordt gemaakt en levert u € 20.- prijzengeld op! Elk volgend goal levert u een prijs van € 5.- op, mits de cijfers en de scorende minuut dezelfde zijn natuurlijk.
Het geld dat wij ophalen middels contributie en de Golden Goal besteden wij aan verschillende doelen,welke altijd bestemd zijn voor de spelende leden. Zo sponsoren wij sinds jaar en dag de teams die kampioen worden, doneren we regelmatig aan de toernooien, kan het F-kamp altijd een donatie tegemoet zien, en geven we de selectie een donatie voor b.v. hun trainingskamp, enz.
Er is echter wel een aantal voorwaarden aan de donaties; er moet zelf om verzocht worden vanuit de betreffende teams, en wel enige grondslag hebben. We delen dus niet zomaar uit. Dit wordt beslist door het bestuur , met name door de voorzitter en de penningmeester. Deze dragen zorg voor de verantwoording.
Eenmaal per jaar (in januari) houden wij een ledenvergadering. In deze vergadering leggen wij als bestuur deze verantwoording af tegenover een kascontrolecommissie.
Bij de Golden-Goalkar kunt u ook een aantal Club-souveniers kopen. Dit zijn o.a. de sjaals, paraplu’s en vlaggetjes van “De Superezels”.

Ook verzorgen wij het led-scorebord. Dit mooie led-bord geeft ook de mogelijkheid om uw reklame te tonen. Voor meer info en prijzen ( 0612073111 Cor)


Het bestuur van CLUB'73,

IBANrekeningnummer: NL 98 ABNA 0841624437    t.n.v. CLUB'73

Cor Smit: voorzitter
tel: 06-12073111
Louw Diemeer: lid
Tel: 0251-234576
Jan Henneman: penningmeester
tel: 0251-236198

Martien Schrama: secretaris
Tel: 06 52162192


Verslag Jaarvergadering Supportersvereniiging CLUB’73
13-01-2020.

Aanwezig;  18 personen.

Afwezig; Harold Jaspers.

OPENING
Cor opent de vergadering en vraagt een minuut stilte voor de leden die het afgelopen jaar zijn overleden.

VERSLAG NOTULEN JANUARI 2019
Er zijn geen op of aanmerkingen en de notulen worden goed gekeurd.

OVERZICHT AFGELOPEN JAAR
We hebben een rustig jaar achter ons waarin we weinig uitgaven hebben gehad.

KASCONTRÔLE
Jan geeft hier en daar uitleg. De commissie, bestaande uit Serge en Bert Beentjes, geeft hun goedkeuring. Bert is aftredend controle-lid, volgend jaar bestaat de kascontrole uit Serge en Kees Beentjes. Als nieuw reservelid  biedt Henk Sinnige zich aan.

100 JAAR BESTAAN ADO’20.
De kick-off 11 januari jl was erg gezellig; Namens CLUB’73 werden er bosjes bloemen op de tafels gezet. Het cadeau, aangeboden namens CLUB’73, het nieuwe meubilair in de grote kantine, valt goed in de smaak. Ook doneert CLUB’73 een bedrag voor de lunch van de  (ex-)oudere leden en spelers van ADO’20 op 15 mei a.s.

BESTUURS WISSELING
Tiny heeft aangegeven te willen stoppen aan het eind van dit seizoen als bestuurslid/secretaris van CLUB’73. Cor vraagt in het rond of er wellicht iemand is die deze taak over zou willen nemen. Degene die nog een paar uurtjes over heeft en bij elke thuiswedstrijd van ADO’20-1 aanwezig kan zijn is van harte welkom bij het gezellige bestuur van CLUB’73. U kunt zich opgeven bij het thuishonk van CLUB’73 of een belletje/mailtje aan één van de bestuursleden.  Ook zijn we nog naarstig op zoek naar iemand die het technisch reilen en zeilen kan doen in de radiokamer tijdens de thuiswedstrijden van ADO’20-1. Ook hiervoor kunt u zich bij bovenstaande adressen opgeven.

RONDVRAAG:
Jos Beerse
dankt Club’73 voor het meubilair, bericht ook nog eens dat de kick-off van het feestjaar ter ere van het 100-jarig bestaan van ADO’20  heel gezellig was, druk bezocht, maar dat er toch ook wat gezichten ontbraken…..Wethouder Schoorl opende de middag en namens ADO’20 bood Frank Bruin, Jaap de Wildt een cadeau aan omdat Jaap het langst onafgebroken spelend lid was. Voorts verteld Jos dat een verslag ervan te zien valt op het YouTube kanaal en RTV Heemskerk. Ook wordt er verslag van de Nieuwjaarsreceptie gedaan op het Ziggo 42-kanaal.  Er is een collectes-Item bedacht in de vorm van een kistje met 4 verschillende, voor deze gelegenheid gebrouwde biertjes met glas en viltjes. Het gehele pakketje is te bestellen bij Jos en de kosten hiervoor bedragen ( heel toepasselijk) € 19.20. In april/mei hoopt RTV Heemskerk een documentaire uit te zenden met Piet Castricum. Omdat het meeste fotomateriaal uit handen van Piet Castricum komt, krijgt hij het 1ste exemplaar van het fotoboek ter gelegenheid van het lustrumjaar aangeboden.  

Ton Duin
deelt mee dat ook hij is benadert door RTV Heemskerk voor een interview over zijn belevingen met ADO’20 in de afgelopen jaren.Dit verslag is te zien op 25 Januari a.s.

SLUITING
Einde vergadering. Plantje zoals gewoonlijk door een ieder gewonnen.   

Tiny Sinnige,Secretaris.

Verslag Jaarvergadering Supportersvereniging CLUB’73
14 januari 2019.

Afwezig, met bericht: Lucienne Groenendaal en Dhr.C.Zonneveld.

Aanwezig 23 leden waaronder 5 bestuursleden.

-        Opening; Cor heet iedereen welkom en vraagt een minuut stilte voor degene die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

-        Notulen 2018; Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de jaarvergadering van 2018 en dus worden ze bij deze goedgekeurd.

-        Financieel verslag; Jan geeft uitleg over de inkomsten en de uitgaven van het afgelopen jaar en merkt op dat we een flinke uitgave hebben gedaan voor de aanleg van de stroomkabel naar het B-veld om het scorebord aldaar te kunnen bedienen. Wellicht is het een goed idee hier bekendheid aan te geven op de ADO-site. De kascontrole is geschied, dit keer door Dhr. Johan  Fatels en Dhr. Bert Beentjes. Zij geven hun goedkeuring en  aftredend kascontrolelid is Dhr. Johan Fatels. Reserve lid is Dhr. Serge Beentjes en als nieuw reserve lid wordt gekozen voor Dhr. Kees Beentjes (it’s in the name….)

-        100 Jarig bestaan ADO’20. Cor vraagt de leden na te denken over een toepasselijk te geven cadeau aan de vereniging. Zelf denken we aan iets “blijvends”, maar we horen graag wat ideeën . Er wordt geopperd de overkapping van de sta-tribune realistisch te maken, maar dit vinden wij een project van Dhr. C. Buur en bovendien staat niet iedereen achter dit plan. Ook wordt er nog aangegeven dat de overkapping van het buitenterras een optie is. We nemen het in beraad maar vragen de leden met meer ideeën aan te komen.

-        Rondvraag: Er zijn geen rondvragen en Cor sluit de vergadering.

-        Verloting; Vlak voor de verloting komen de heren Ed Langelaar, Jos Beerse en Peter Koper binnen. Jos heeft nog iets te zeggen. Hij looft hetgeen Club’73 altijd doet voor de selectie en de jeugd maar vraagt zich tegelijkertijd af of we ook iets doen voor de Senioren. Dat dit wel degelijk het geval is legt Cor uit. Wellicht kunnen we in de tekst bij de uitleg van de financiën dit beter verwoorden. Voorts vraagt Jos of er nog mensen zijn die op de maandag en/of de dinsdag op de Vlotter zouden kunnen helpen met allerlei klussen die wekelijks gedaan moeten worden. Voelt u zich geroepen en heeft u wat tijd over, meldt u zich dan a.u.b.!

-       Na enige vertraging beginnen we dan aan de verloting van de planten en wenst Cor allen een wel thuis.

Einde Vergadering, Tiny Sinnige, Secretaris.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!